Ook QR-Code bij niet-essentiële winkels en diensten

Na de Tweede Kamer steunt de Eerste Kamer ook het wetsvoorstel om het corona toegangsbewijs in te kunnen zetten voor toegang tot niet-essentiële winkels en diensten.

Naast de coalitie partijen VVD, D66, CDA en CU zijn ook PvdA, GL en 50Plus voorstander van dit voorstel om het Corona toegangsbewijs (CTB) in te zetten voor toegang.

Invoering

Voor de invoering van het CTB, in de detailhandel en dienstverlenende sector, zal het demissionaire kabinet eerst nog een Ministeriële Regeling voorleggen aan de Eerste- en Tweede Kamer.

In deze regeling zal preciezer worden aangegeven over welke detailhandel en dienstverlening het gaat en of er maatwerk mogelijk is.

Zo zal de controle van het CTB in grotere winkels beter te organiseren zijn dan in kleinere winkels.