Geldigheid Nederlands Corona Toegang Bewijs (CTB)

De geldigheid van het CTB wordt gelijkgetrokken met die in andere Europese landen. De geldigheid van het vaccinatiebewijs gaat naar 270 dagen, en het corona herstelbewijs naar 180 dagen.

Vanaf 8 februari hebben het vaccinatie- en herstelbewijs een kortere geldigheid

Verloopdatum gelijk met de andere Europese landen

Tot nu toe had een vaccinatiebewijs geen geldigheidsdatum.

Daar komt vanaf 8 februari verandering in. Dan geldt het vaccinatiebewijs nog 270 dagen en het herstelbewijs dat iemand van corona is genezen nog 180 dagen.

Dit betekent dat vanaf 8 februari de geldigheid van de Corona QR code komt te vervallen.

Na een boosterprik blijft de geldigheid van de Corona QR code voorlopig onbeperkt.

Dit betekent dat veel mensen binnenkort een boosterprik moeten halen om hun vaccinatiebewijs en dus het Corona Toegangsbewijs (CTB) geldig te houden.